Monika Herok

Instruktor

Doświadczona specjalistka oraz instruktor carvingu owocowego.